Tuesday, October 10, 2017

Црква Св. Петка - Велес

Црквата Св. Петка е сместена во јужниот дел на Велес веднаш до реката Вардар на патот за Градско. На ова место прво имало параклис кој во 2011 година прераснал во денешниот репрезентативен објект.
Внатрешноста на црквата е живописана и особено впечатлив е изворот на вода за кој што локалното население смета дека има лековита моќ. Црквата е изградена според проектот на архитектот Благој Здравев, фрескоживописувањето го извршиле зографите Александар Иванов и Малка Конеска, а иконостасот е дело на Љубомир Бисинов [линк...].

Црква Св. Петка - Велес

в

Црква Св. Петка - Велес

Црква Св. Петка - Велес - поглед од горе

Црква Св. Петка - Велес - поглед од горе со реката Вардар

Црква Св. Петка - Велес - поглед од горе со реката Вардар

Црква Св. Петка - Велес, Македонија