Sunday, February 25, 2018

Capari village - Bitola Municipality

Capari village - Bitola Municipality
Capari village - Bitola Municipality

Capari village - Bitola Municipality
Capari village - Bitola Municipality

Capari village - Bitola Municipality
Capari village - Bitola Municipality

Capari village - Bitola Municipality
Capari village - Bitola Municipality

Capari village - Bitola Municipality
Capari village - Bitola Municipality

Capari village - Bitola Municipality
Capari village - Bitola Municipality

Capari village - Bitola Municipality
Capari village - Bitola Municipality

St. George - Capari village - Bitola Municipality
St. George church - Capari village - Bitola Municipality

St. George church - Capari village - Bitola Municipality
St. George church - Capari village - Bitola Municipality

St. George church - Capari village - Bitola Municipality
St. George church - Capari village - Bitola Municipality

St. George church - Capari village - Bitola Municipality
St. George church - Capari village - Bitola Municipality

St. George church - Capari village - Bitola Municipality
St. George church - Capari village - Bitola Municipality

St. George church - Capari village - Bitola Municipality
St. George church - Capari village - Bitola Municipality

St. George church - Capari village - Bitola Municipality
St. George church - Capari village - Bitola Municipality

St. George church - Capari village - Bitola Municipality
St. George church - Capari village - Bitola Municipality

St. George church - Capari village - Bitola Municipality
St. George church - Capari village - Bitola Municipality

Architecture - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Architecture - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Architecture - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Architecture - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Architecture - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Sv Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
St Petka Monastery - Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Capari village - Bitola Municipality - Macedonia
Capari village - Bitola Municipality - Macedonia

Bulgarian WW1 cemetery near village Capari - Bitola municipality
Bulgarian WW1 cemetery near village Capari - Bitola municipality