Етнолошки музеј - село Подмочани, Општина Ресен - фото галерија

Етнолошкиот музеј во село Подмочани, Општина Ресен е во сопственост на неуморниот колекционер Јоне Ефтимовски и неговата фамилија. Во неколкуте соби од куќата изложен е дел од збирката која содржи преку 3000 предмети. Народни носии, накит, монети, оружје и слично го сочинуваат етнолошкото богатство кое оваа фамилија го собирала и грижливо го чува со децении.
Музејот се наоѓа на главниот пат кој минува низ селото и гостопримивите домаќини се секогаш тука да Ве пречекаат.

Фото галерија

Дата месец мај 2018 година

Етнолошки музеј - село Подмочани, Општина Ресен

Етнолошки музеј - село Подмочани, Општина Ресен

Етнолошки музеј - село Подмочани, Општина Ресен

Етнолошки музеј - село Подмочани, Општина Ресен

Етнолошки музеј - село Подмочани, Општина Ресен

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costumes  - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costumes  - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costumes  - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costumes  - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costumes - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costume - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costume - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costume - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costume - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costume - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Folk costume - Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Ethnological museum - village Podmocani, Municipality of Resen

Powered by Blogger.