Село Груниште - Мариово - фото галерија

Село Груниште се наоѓа на десната страна на Црна Река, на надморска висина од 742 м, 52 км од Битола.
Во Груниште постојат две цркви, Св. Димитрија и Св. Петка.
Црквата Св. Димитрија е изградена 1860 година. Претходно во неколку наврати месното население се обидело да ја изгради, но истата била туркана од турските власти. До црквата има изградено камена камбанарија, а во рамките на црквата се и селските гробишта, каде се закопани српски и бугарски војници од Првата светска војна.
Црквата „Света Петка,, изградена е 1925 година од извесен Ристе Венин, кој на влезот на црквата поставил спомен плоча, која и денес се наоѓа на истото место. Во црквата има извор со вода, за кого месното население верува дека е света - лековита вода.

Знак за село Груниште, Мариово

Во близина на село Груниште, Мариово

Во близина на село Груниште, Мариово

Во атарот на село Груниште, Мариово

Во атарот на село Груниште, Мариово

Во атарот на село Груниште, Мариово

Во атарот на село Груниште, Мариово - зголемено - Спомен капела на Кајмакчалан

Во атарот на село Груниште, Мариово


Село Груниште, Мариово

Св. Димитриј, село Груниште, Мариово

Гроб на Климент Џеров - бугарски генерал кој загинал во близина на село Груниште за време на Првата светска војна

Св. Димитриј, село Груниште, Мариово


 Св. Димитриј, село Груниште, МариовоПоглед кон село Груниште, Мариово

Село Груниште, Мариово

Село Груниште, Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово

Село Груниште - Мариово


Село Груниште - Мариово


Село Груниште - Мариово

Grave of a Serbian soldier who died near Grunishte village during WW1

Grave of a Serbian soldier who died near Grunishte village during WW1

Grave of a Serbian soldier who died near Grunishte village during WW1

Grave of a Serbian soldier who died near Grunishte village during WW1

Grave of a Serbian soldier who died near Grunishte village during WW1

St. Dimitrij church in Grunishte, #Mariovo

Kliment Dzerov- Bulgarian general who died near Grunishte village during WW1St. Dimitrij church in Grunishte, #Mariovo

St. Dimitrij church in Grunishte, #Mariovo


Powered by Blogger.